Danh sách Công Đoàn của trường Huỳnh Ngọc Huệ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Trần Xuân Quang Chủ tịch CĐ
2 Nguyễn Đức Mân P.Chủ tịch CĐ
3 Nguyễn Được Thành viên
4 Nguyễn Thị Quốc Phái Thành viên
5 Ngô Thị Thu Hồng Thành viên

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *