Danh sách dự kiến BCH Nhiệm kỳ 2014 – 2017 của trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BCH ĐOÀN , NHIỆM KỲ 2014 – 2015

S
T
T

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Quê quán

Trình độ học vấn

Ngày, tháng, năm vào

Chức vụ

 

Nam

Nữ

Đoàn

Đảng

01

 Châu Mẫn Huệ Chi

1998

Kinh

Khu 8- TTAN

11

26/3/2012

 Lớp trưởng 11/2

02

 Nguyễn Thị Kim Chi

1997

Kinh

Khu 1, TT Ái Nghĩa

12

26/03/2011

 BT CĐ 12/1

03

 Nguyễn Hữu Cường

1985

Kinh

Khu Nghĩa Nam- TTAN

Đại học

26/3/2000

02/8/2012

P.BT Đoàn trường

04

 Nguyễn Nhật Cường

1998

Kinh

Đại Quang

11

26/3/2013

 BT CĐ 11/9

05

 Lê Thị Thuyền Duyên

1999

Kinh

TTAN

26/3/2014

 BT CĐ 10/3

06

 Võ Tấn Đạt

1998

Kinh

Khu 7- TTAN

11

25/3/2013

 Lớp trưởng 11/4

07

 Nguyễn Thị Ngọc Hân

1997

Kinh

Song Bình- Đại Quang

12

26/3/2011

 BT CĐ 12/8

08

 Trần Thị Thu Hoa

1998

Kinh

Đại Nghĩa

11

15/3/2013

 Lớp trưởng 11/8

09

 Nguyễn Duy  Kỳ

1997

Kinh

12

26/03/2011

 BT CĐ 12/2

10

 Lê Thị Vĩnh Lộc

1984

Kinh

Đại Lộc, QN

Đại học

26/3/1998

25/9/2004

 BT Đoàn trường

11

 Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Kinh

Khu 3- TTAN

10

26/3/2014

 BT CĐ 10/1

12

 Đỗ Từ Quân

1978

Kinh

Lam Phụng- Đại Đồng

Đại học

26/3/1995

 P.BT Đoàn trường

13

 Lê Huỳnh Yến Nhi

1999

Kinh

Khu 7- TTAN

10

26/3/2014

 BT CĐ 10/11

14

 Trần Thiện Tâm

1998

Kinh

Đại Quang

11

26/3/2012

 BT CĐ 11/1

15

 Đoàn Thị Hoài Thương

1999

Kinh

Phú Hương – Đại Quang

10

01/03/2014

 BTCĐ10/2

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *