Danh sách Hội Khuyến Học trường Nguyễn Ngọc Huệ

            DANH SÁCH HỘI KHUYẾN HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Đoàn Công Hòa Chủ tịch
2 Trần Xuân Quang Trưởng ban vận động
3 Nguyễn Tấn Thu Trưởng ban nội chính
4 Nguyễn Thị Quỳnh Châu Ủy viên nội chính
5 Phan Thị Tần Ủy viên nội chính(Thủ quĩ)
6 Nguyễn Văn Phúc Đại diện CMHS
7 Nguyễn Đình Ba Đại diện cựu GV

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *