Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Địa Lý trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ ĐỊA LÝ
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Lê Thị Liên 1
Giáo viên
Địa lý
2 Nguyễn Đức Mân TTCM Địa lý
3 Lưu Chí Thành Giáo viên Địa lý
4 Lê Thị Vĩnh Lộc 1 GV Địa Lý Địa lý

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *