Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Hóa trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ HÓA
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Nguyễn  Thị Kim Uyên 1 Giáo viên Hóa
2 Phan Hoàng Oanh 1
Giáo viên
Hóa
3 Trịnh Hoàng Giáo viên Hóa
4 Nguyễn Thị Yến 1 Giáo viên Hóa
5 Trần Thị Xuân Huy 1 Giáo viên Hóa
6 Lê Thị Nguyệt 1 Giáo viên Hóa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *