Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Ngoại ngữ trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ NGOẠI NGỮ
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Lê Văn Tượng
Giáo viên
Ngoại ngữ
2 Lê Tấn Phát Giáo viên Ngoại ngữ
3 Đòan Văn Kính TTCM Ngoại ngữ
4 Nguyễn Thị Thanh Trâm 1 Giáo viên Ngoại ngữ
5 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 1 Giáo viên Ngoại ngữ
6 Tưởng Thị Phương 1 Giáo viên Ngoại ngữ
7 Trần Thị Thuý Hương 1 Giáo viên Ngoại ngữ
8 Vũ Thị Như 1 Giáo viên Ngoại ngữ
9 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 1 Giáo viên Ngoại ngữ
10 Nguyễn Đình Phương Cát 1 Giáo viên Ngoại ngữ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *