Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Sử – Công Dân trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ SỬ-CÔNG DÂN
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Trương Như Bí thư Đoàn Sử-CD
2 Dũng Giáo viên Sử-CD
3 Đòan Công Hoà TTCM Sử-CD
4 Phan Tấn Hành Giáo viên Sử-CD
5 Chu Giáo viên Sử-CD
6 Nguyễn Thị Minh Hương 1 Giáo viên Sử-CD
7 Nguyễn Thị Quốc Phái 1 Giáo viên Sử-CD

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *