Danh sách tổ chuyên môn: Tổ TD-QP

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TD-QP
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Đỗ Từ Quân Giáo viên TD-QP
2 Nguyễn Văn Vĩnh
Giáo viên
TD-QP
3 Phan Bá Tuệ TTCM TD-QP
4 Trần Văn Trực Giáo viên TD-QP
5 Nguyễn Văn Thừa Giáo viên TD-QP
6 Huỳnh Văn Trọng Giáo viên TD-QP

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *