Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Văn trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ NGỮ VĂN
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Phan Chín TTCM Ngữ Văn
2 Nguyễn Út Giáo viên Ngữ Văn
3 Lê Thị Thu Hường 1 Giáo viên Ngữ Văn
4 Nguyễn Thị TiTi 1 Giáo viên Ngữ Văn
5 Lê Thị Hoa Mận 1 Giáo viên Ngữ Văn
6 Ngô Thị Thu Hồng 1 Giáo viên Ngữ Văn
7 Phan Thị Tần 1 Giáo viên Ngữ Văn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *