Danh sách tổ chuyên môn: Tổ vật lý trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ VẬT LÝ
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Phan Xảo TTCM Vật lý
2 Nguyễn Văn Tố Giáo viên Vật lý
3 Huỳnh Minh Tâm Giáo viên Vật lý
4 Lê Thị Hương 1 Giáo viên Vật lý
5 Trần Thị Hồng Vi 1 Giáo viên Vật lý
6 Phan Sứ Thạnh Giáo viên Vật lý
7 Phan Thị Thân 1 Giáo viên Vật lý
8 Bùi Thị Hảo 1 Giáo viên Vật lý
9 Nguyễn Hữu Cường Giáo viên Vật lý

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *