Danh sách tổ chuyên môn: Tổ toán trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TOÁN
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Trần Xuân Quang Giáo viên Toán
2 Một Giáo viên Toán
3 Dương Lực Giáo viên Toán
4 Phạm Thị Thanh Vân 1
Giáo viên
Toán
5 Tô Phú Quốc TTCM Toán
6 Trần Lê Hạnh Đoan 1 Giáo viên Toán
7 Trương Thị Thanh Lài 1 Giáo viên Toán
8 Trần Duy Phương Giáo viên Toán
9 Văn Hạ Uyên 1 Giáo viên Toán
10 Nguyễn Hồng Sinh Giáo viên Toán
11 Nguyễn Thị Chính Nhân 1
Giáo viên
Toán

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *