Kế hoạch tháng 11 của trường Huỳnh Ngọc Huệ năm học 2016-2017

Một số tổ chuyên môn chưa gởi KH tổ ( sau khi đã hướng dẫn bổ sung)và KH cá nhân để kí duyệt    

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ … / KHT-HNH                                                      Đại lộc,ngày 01 tháng 11  năm 2016

          KẾ HOẠCH THÁNG 11-2016

A/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10-2016

1/Những nội dung cơ bản đã làm được:

+ Tiết tục  ổn  định và duy trì nề nếp dạy & học các chương trình trong nhà trường

 + Tổ chức HNCC trường năm học 2016 -2017

  + Hoàn thành và phê duyệt KH của các tổ chuyên môn , các bộ phận và  kế hoạch cá nhân của lãnh đạo nhà trường

  +  Triển khai kế hoạch thao giảng – dự giờ của các tổ chuyên môn theo KH

 + Triển khai KH kiểm tra nội bộ ở các tổ  bộ môn ( Kiểm tra đột xuất , chuyên đề của TTCM)

  + Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10  theo kế hoạch của CĐ

 + Tổ chức kiểm tra chung các môn Văn 12 , Toán 12 theo KH

+ Hoàn thành kiểm tra hồ sơ giáo viên đầu năm học

+ Hoàn thành họp xét kỉ luật học sinh theo QĐ 73

  + Triển khai dạy BDHSG 3 khối 10, 11, 12

    + Triển khai tập  huấn CM theo KH ( tổ sử – CD )         

2/Những nội dung chưa làm được:

 Chưa gởi KH tháng 11   :     Đoàn thanh niên

+  Một số tổ chuyên môn chưa gởi KH tổ ( sau khi đã hướng dẫn bổ sung)và KH cá nhân để kí duyệt    

                                            Toán – Lý – Văn – Anh – Sử-CD                                    

B/ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016 :

1/Công tác trọng tâm:

+ Phát động các phong trào thi đua trong CB-GV & học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

+Tổ chức hội thi GVG cấp tổ

+  Kiểm tra nền nếp hoạt động các tổ chuyên môn

+ Tổ chức kỉ niệm  34 năm ngày nhà  giáo Việt Nam , kết hợp sơ kết nửa kì 1 và tổ chức phát thưởng năm học 2015-2016

+Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo KH

 + Tổ chức kiểm tra chung môn Anh 12 và ngoại khóa các bộ môn Lý , TD-QP

+  Hoàn thành việc nhập điểm giữa kì 1

+ Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thi GVG cấp trường 2016-2017

+   Chuẩn  bị đề cương ôn kì 1

 

 

2/Lịch hoạt động

Tuần

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Tuần 1

(01- 05/11 /2016)

(Tuần 9 CT)

+ Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo

VN 20/11 trong toàn trường

+ Họp HĐSP tháng 11/2016

+ Hội thi  GVG cấp tổ chào mừng 20/11

+ Nộp đề kiểm tra chung 1 tiết Anh văn  khối 12

+ Nhập điểm giữa kỳ I các bộ môn

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp – SH các tổ CM

+ Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo KH

Nhà trường  + CĐ

ĐTN

HĐSP

Các tổ CM

GV dạy 12

GVBM

PHT CM

BGH- TTCM

31/10 – 15/11

 

03/11

01-05/11

01-07/11

01-07/11

01-                       05/11

02-09/11

Tuần 2

(07-12/11/2016)

(Tuần 10 CT)

+ Hội thi  GVG cấp tổ chào mừng 20/11

+ Họp tổ CM tháng 11

+ Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo KH

+Kiểm tra chung 1 tiết Anh 12 ( Tiết 3 -Thứ 5 )

+ Ngoại khóa tổ lý khối 11( Tiết 8,9 – Thứ 5 )

+ Ngoại khóa tổ TD- QP ( Bài TD giữa giờ )

+ Báo cáo sơ kết nửa kì 1 của các tổ chuyên môn

+  Kiểm tra  việc nhập điểm giáo viên

Các tổ CM

TTCM

BGH- TTCM

BGH-TTCM

Tổ lý

Tổ TD-QP- ĐTN

TTCM

PHTCM+ PM

07-12/11

10/11

07-12/11

10/11

10/11

07/11

10-15/11

10-12/11

Tuần 3

(14-19/11/2016)

 

(Tuần11 CT)

+ Các hoạt động VH-TDTT của CĐ chào mừng 20/11

+ Sơ kết phong trào thi đua trong học sinh & giáo viên

+ Sơ  kết các hoạt động CM  nửa kì 1

+ Tổ chức lễ kỉ niệm  34 năm  ngày nhà giáo VN ( Thứ 7 )

ĐTN- CĐ

BGH

BGH – CĐ-ĐTN

14-18 /11

14-18/11

14 -17/11

19/11

Tuần 4

( 21-26/11/2016)

(Tuần 12 CT)

+ Kiểm tra công tác dạy BDHSG khối 10 & 11

+ Chuẩn bị đề cương ôn thi học kì 1

+ Họp tổ CM tháng 11

+ Chuẩn bị kế hoạch thi GVG cấp trường

+ Xây dựng KH tháng 12 , gởi KH cho nhà trường

PHTCM

TTCM

TTCN

BGH

TTCM -ĐThể

21-26/11

21-30/11

24/11

22/31/11

26-28/11

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *