Ban Giám Hiệu trường thpt huỳnh ngọc huệ

Ban Giám Hiệu trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

HIỆU TRƯỞNG: Thầy giáo PHAN TÁ TỨ Ngày sinh: 01/01/1962 Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ: Giáo viên THPT, Toán học Trình độ chính