học bổng tiếp sức đến trường

Tiếp sức học trò nghèo với những tấm lòng biết chia sẻ

Nhiều trường học khác, tùy khả năng, điều kiện của mình, ít nhiều đều trao học bổng tiếp sức học sinh nghèo tại lễ tổng