khoa học kỹ thuật

Tổ chức khen thưởng học sinh tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia tại Quảng Nam

Các dự án còn lại là “Máy cho gà ăn tự động” của Nguyễn Lan Vy (THPT Bắc Trà My) giành giải nhì lĩnh vực,

Trường đã tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2015-2016

Sau đây là các ý tưởng lọt vào Vòng 2 “ Sản phẩm sáng tạo khoa học kĩ thuật” cấp trường dự kiến tổ chức