môi trường học tập trường huỳnh ngọc huệ

Những “công chúa” thủ khoa với điểm số khá cao

Ước mơ của Trần Ngọc Bảo là được làm việc trong ngành ngân hàng. Vì vậy, em đã chọn chuyên ngành ngân hàng của trường