tiếp sức học trò

Tiếp sức học trò nghèo với những tấm lòng biết chia sẻ

Nhiều trường học khác, tùy khả năng, điều kiện của mình, ít nhiều đều trao học bổng tiếp sức học sinh nghèo tại lễ tổng

Tình thương của các cán bộ, tiếp sức học trò nghèo

Trên hành trình tiếp sức học trò nghèo, nhiều trường học ở Quảng Nam còn nhận được sự sẻ chia của các cơ quan, doanh