tình trạng lừa đảo trên facebook

Học sinh nữ trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ chú ý với thủ đoạn lừa đảo qua facebook

Tương tự thủ đoạn như trên, gần đây nhất là ngày 26.1.2013, một đối tượng đã xâm nhập facebook của em Nguyễn Huyền Thanh Thảo